تولید حرفه ای سنگ مصنوعی با قالب های اسپادانا

تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست

همانطور که در فیلم مشاهده میکنید موزاییک های تولید شده با قالب های اسپادانا بدون لب پریدگی و خیلی روان از قالب جدا میشود و همین امر باعث افزایش سرعت تولید میشود،همچنین ملات به این قالبها اصلا نمی چسبد  بنابراین اصلا اصلا نیاز به اسید شویی ندارید.