ابزار سیمانی دور پنجره

ابزار سیمانی دور پنجره

ساخت قالب های سنگ مصنوعی برای طراحی و قاب دور پنجره و ایجاد نمای سنگ دور پنجره

قالب های مخصوص برای ابزار سیمان کاری ، دور پنجره های شیک و متفاوت در ابعاد مختلف

همچنین انواع قالب نما رومی و لندنی که شامل ستون و سر ستون میشود(ستون تمام گرد و ستون تخت)

ابزار دور پنجره سیمانی ، نمای سنگ دور پنجره ،طرح نمای دور پنجره، قاب دور پنجره با سنگ،طرح قاب دور پنجره ،قاب سنگی دور پنجره،نمای دور پنجره ساختمان، قاب پنجره با سنگ

جهت سفارش قالب های دور پنجره تماس بگیرید

 مهندس بیگی: 09134101292_09367820400

مدل های بیشتر در کانال تلگرام :  https://telegram.me/sangmasnui

وب سایت :http://www.spadanastone.com/