آشنایی با سنگ مصنوعی

تکنولو ژی تولید سنگ مصنوعی از سال 1960 در ایتالیا به وجود آمد و در همان دهه، اولین کارخانه تولید سنگ مصنوعی در این کشور شروع به فعالیت کرد. ایده پدید آمدن سنگ مصنوعی از آنجا شکل گرفت که طراحان و معماران به منظورهرچه زیباتر و چشم نوازترکردن فضاهای درونی و بیرونی ساختمان ها برای کف پوش ها و محوطه سازی  بیرونی نیاز به سنگ هایی با فا کتورهای مدنظر خویش را احساس کردند.پیشرفت صنعت ساختمان و سلیقه های مختلف این نیازرا به وجود آورد که سنگ هایی با طرح های مختلف و فا کتورهای فیزیکی و مکانیکی، کیفیت مطلوب ووقیمت مناسب، در دسترس باشد. بدین ترتیب با رشد جمعیت جهان و متفاوت شدن سلیقه ها، سنگ های طبیعی پاسخ گوی این نیاز انسانی و سلیقه ای نبودند .در سنگ های مصنوعی، امکان ترکیب مواد برای ساخت سیمای جدید با زیبایی خاص، نمای یکدست و بدون تغییردررنگ و طرح مدنظربا افزودن رنگ دانه ورزین سمنت پلاست و همچنین به کار بردن جنس های مختلف وجود دارد. امکان به کارگیری اجزای مختلف از جمله قطعات فلزی، دانه های فسیلی، قطعات سنگ های قیمتی در ساختار سنگ مصنوعی سبب زیباترو منحصر به فرد شدن طرح ها و مدل های سنگ مصنوعی می شود. همچنین می توان سطوح مختلفی برای سنگ های مصنوعی ایجاد کرد.

سنگ مصنوعی چیست؟

سنگ های مصنوعی از ترکیب مجدد سنگ های طبیعی و مواد افزاینده دیگر به دست می آیند. این سنگ ها وزن کمتری دارند، در نتیجه نصب آن ها سریع تر صورت می گیرد. سنگ های مصنوعی از ترکیب سیمان، رس ،آرگات های سنگ های ضایعاتی و خاک های سبک وزن ساخته می شوند و رنگ دانه های ا کسید آهن، رنگ مدنظررا به آن ها می دهد. سپس ترکیبی که از این راه به دست می آید، در قالب هایی ریخته می شود که دارای نقش  و نگارهای سنگ های طبیعی هستند و به این سنگ ها سیمایی کاملاً طبیعی می دهند.

از نظر قیمت، سنگ های منصوعی به مراتب ارزان تر از سنگ های طبیعی هستند؛ زیرا کارهای دشواری که برای رساندن سنگ طبیعی به بازار و قابل استفاده کردن آن انجام می شود، در خصوص سنگ های مصنوعی غیرضروری است. همچنین این سنگ ها دارای وزنی کمتر و ضخامتی کوچک ترهستند که این ویژگی این امکان را فراهم می کند که بتوان سه برابر سنگ های طبیعی ازآنها استفاده کرد. علاوه براین، مقاومت ساختاری آنها در فنداسیون خاص،توانایی تحمل بارهای زیاد را به آنها می دهد. گفتنی است، سنگ های مصنوعی در واحد مترمربعی برای قطعات تخت به فروش می رسند و بسته بندی آن ها درجعبه های چوبی دستی انجام می شود.

وزن سنگهای مصنوعی بسته به مدل آنها از15 کیلوگرم در قطعات کوچک تا 37 کیلوگرم بر مترمربع درمدل های بزرگ مختلف است.

شایان ذکر است که رنگ سنگ های مصنوعی در گذر زمان از بین نمی رود؛ چراکه رنگ این سنگ ها، بخشی از ساختارسنگ شده و در زمانی که سنگ در حال قالب گیری بوده، ثابت شده است. تجربیات کاری نشان داده است که تغییرقابل مشاهده ا ی در رنگ این سنگ ها حتی پس ازگذرزما نهای طولانی و تحت شرایط آ ب وهوایی مختلف مثل تغییرات فصلی و بدی آ ب وهوا، ایجاد نشده است. به منظورجلوگیری ازایجاد تکرار در شکل سنگ مصنوعی، هر مدل به تنهایی، با استفاده از صدها مدل متفاوت ساخته شده است. علاوه بر این برای تقویت تفاو تها که هیچ قطعه ای شبیه قطعه دیگر نباشد، توجه ویژه ای به رنگ آمیزی سنگ ها شده است. سایه ها و ضد سایه ها به طورخاصی ترکیب شد ه اند که براین اساس پس از استفاده ازآ نها سنگ مصنوعی، تفاوتی با سنگ طبیعی که از آن ساخته شده است، نخواهد داشت؛ چون سنگ مصنوعی،محصولی سیمانی است که دارای عمر مفیدی است که دیگر محصولات ساخته شده از سیمان هم دارند و برای کارهای خارجی ساختمان مناسب است.